Privacy voorwaarden

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 18-8-2021.

Via www.ithodaalderop.be worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Privacy is voor Itho Daalderop Belgium BV (verder: Itho Daalderop) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Itho Daalderop allemaal doet met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met Itho Daalderop.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik of het bezoeken van www.ithodaalderop.be krijgen wij de volgende informatie:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Inhoud van uw bericht
 • Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht.

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die gegevens alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Winkelaankopen

U kunt onze producten aankopen via de fysieke winkels van de meeste Belgische groothandels of via installateurs die met onze producten werken. Wanneer u dit doet, ontvangen wij uw contactgegevens en contactgegevens via de groothandel of installateur zodat we een servicebezoek kunnen doen wanneer zij dit voor u aanvragen. Wij kunnen deze servicebezoeken zelf doen, maar kunnen ook een gespecialiseerde externe partij inhuren om deze bezoeken voor ons te doen. Als wij een gespecialiseerde externe partij inhuren om het servicebezoek voor ons te doen, zorgen wij ervoor dat we goede afspraken hebben gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw gegevens door deze partij.

Wij bewaren uw contactgegevens, die we ontvangen van dealers of installateurs ten behoeve van het servicebezoek of levering van een product gedurende 7 jaar na het laatste servicebezoek. De locatie- (postcode en huisnummer) en productgegevens bewaren wij gedurende de maximale technische levensduur van het product (20 jaar). Indien er een overeenkomst is afgesloten, bewaren wij zowel uw contact- als de locatiegegevens gedurende de duur van de overeenkomst. In het geval de duur van de overeenkomst korter is dan de technische levensduur, zullen wij de locatiegegevens maximaal 20 jaar bewaren.

Uw account

Voor gebruik van het dashboard op onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Voor het registreren van uw account vragen we uw persoonsgegevens en contactgegevens. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. We bewaren deze informatie zo lang als uw account bestaat. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Dit zijn bijvoorbeeld factuurgegevens die wij voor de Belastingdienst 10 jaar moeten bewaren.

Garantie

Voor al onze producten geldt een fabrieksgarantie van twee jaar. Wanneer u ervoor kiest om uw product te registreren, bieden we u voor deze producten extra garantie. Voor het bieden van deze garantie vragen wij uw serienummer, naam, adres/postcode, e-mailadres, de installerende partij en installatiedatum op. We gebruiken deze gegevens om u de extra garantie te bieden en voor latere servicedoeleinden. De locatie- (postcode en huisnummer) en productgegevens bewaren wij gedurende de maximale technische levensduur van het product (20 jaar). De overige contactgegevens bewaren we tot 1 jaar na afloop van de verlengde garantieperiode. Indien er een overeenkomst is afgesloten, bewaren wij deze gegevens gedurende de duur van de overeenkomst. In het geval de duur van de overeenkomst korter is dan de technische levensduur, zullen wij de locatiegegevens maximaal 20 jaar bewaren.

Serviceverzoeken

Als u niet tevreden bent over een van onze producten die u heeft gekocht via een groothandel of uw installateur kunt u hiervoor een serviceverzoek indienen via onze website. Voor de behandeling van uw serviceverzoek hebben we de aankoopdatum, het serienummer en eventueel de factuur van uw product nodig. Tevens willen we graag weten wat de klacht is. Om contact met u te kunnen opnemen, over dit serviceverzoek, hebben we verder nog uw persoonsgegevens en contactgegevens nodig. We gebruiken deze gegevens alleen voor het in behandeling nemen en uitvoeren van het servicebezoek.

Wij bewaren deze contactgegevens gedurende 7 jaar na het laatste servicebezoek. De locatie- (postcode en huisnummer) en productgegevens bewaren wij gedurende de maximale technische levensduur van het product (20 jaar).

Nieuwsbrief

Wij willen u graag informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail (nieuwsbrief). In onze berichten leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame of het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Contactformulier en tools

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij 26 maanden nadat de vragen of verzoeken zijn afgehandeld met als doel het behandelen van uw vraag en/of verbeteren van onze dienstverlening.

Gegevens uit klantonderzoeken

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we uw gegevens (klant ID, e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier helpt u ons nog beter te worden.

Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Op www.ithodaalderop.be gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Itho Daalderop gebruikt de cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Wanneer u de website van Itho Daalderop voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat als u op ‘akkoord’ klikt, u de cookies accepteert. Itho Daalderop behoudt het recht om cookies in te zetten wanneer u expliciet geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies. Dit wordt toegepast wanneer u doorklikt op onze website(s) zonder op Accepteren te klikken.

In de cookiemelding bij uw eerste bezoek kunt u raadplegen welke actuele cookie worden bijgehouden en om welke reden.

Op het moment dat u op akkoord klikt, geeft u ons toestemming om alle of de door u gekozen cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Derde partijen

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door bovenstaande partijen en/of derden. Lees de privacyverklaring van deze partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om na te gaan wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Beveiliging

Itho Daalderop neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van Itho Daalderop persoonsgegevens verwerken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Websites van derden 

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contactgegevens

Itho Daalderop Belgium BV
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik 

BTW: 0834.385.090
E-mail: marketing@ithodaalderop.be
Telefoonnummer: +32 (0)2 207 96 30